Lang:
Language switch

Zasady i warunki użytkowania strony www.visiblebiker.com

Witamy na naszej stronie. Jeśli będzie kontynuował przeglądanie i korzystanie z tej strony internetowej, zgadzasz się i jesteś zoobowiązany przestrzegać zasad i warunków, które razem z naszą polityką prywatności związane są firmą Ignitec innovations w stosunku do tej strony internetowej. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, prosimy nie korzystać z naszej strony internetowej.

Termin "Ignitec" lub "nas" lub "my" odnosi się do właściciela strony internetowej z siedzibą przy ulicy Bohaterów Westerplatte 16A, 06-400 Ciechanów, Polska. Nasz numer rejestracyjny firmy to PL6372058743. Termin "ty" odnosi się do użytkownika lub odwiedzającego naszą stronę internetową.

Korzystanie z tej witryny internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

  Zawartość na stronach tego serwisu jest do ogólnej informacji i użytku. Może ona ulec zmianie bez powiadomienia.

  Ta strona używa ciasteczek do monitorwania sposobu jej użytkowania. Jeśli zezwalasz na używanie ciasteczek dane osobowe mogą być przechowywane przez nas, jak również użyte przez osoby trzecie (zgodnie z polityką prywatności). Używamy serwisu Google(R) Analytics w celu monitorowania zachowań na stronie.

  Ani my, ani osoby trzecie nie udzielają żadnych gwarancji lub gwarancji co do dokładaności , terminowości, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wyłączamy naszą odpowiedzialność za takie błędy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

  Korzystasz z wszelkich informacji lub materiałów na tej stronie całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Twoją odpowiedzialnością jest zapewnić, że wszelkie produkty, materiały, informacje czy usługi dostępne w tym serwisie spełaniają Twoje konkretne wymagania.

  Ta strona zawiera materiały, które są naszą własnością lub są licencjonowane dla nas. Materiały te obejmują, ale nie ograniczają się do projektu, układu, wyglądu i grafiki. Kopiowanie jest zabronione zgodznie z prawami autorskimi, które stanowią część naszych warunków.

  Wszystkie znaki towarowe odtworzone na tej stronie, które nie są naszą własnością, są potwierdzone na stronie internetowej.

  Nieuprawnione korzystanie z tej strony może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i / lub za przestępstwo.

  Od czasu do czasu na tej stronie mogą zawierać się linki do innych stron internetowych. Te linki są dla wygody dostarczenia dalszych informacji. Nie oznaczają, że aprobujemy w pełni treści stron internetowych, do których prowadzą. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści linkowanych stron.

  Korzystasz z tej witryny internetowej i wszelkie spory wynikające z korzystania z tej witryny podlegają prawu polskiemu.